Arb.Av.Tomris KABAL BAŞTÜRK

EĞİTİM : 2000-2004 Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi

MEDENİ DURUM : Evli

KAYITLI OLUNAN

MESLEK KURULUŞLARI: Türkiye Barolar Birliği – Sicil No: 67928

Eskişehir Barosu – Sicil No: 1204


Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı – Sicil No: 10874


ALDIĞI EĞİTİMLER VE SERTİFİKALAR :

* Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arabuluculuk Eğitimi Sertifikası

* İstanbul Gedik Üniversitesi İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi Sertifikası

* Başkent Üniversitesi Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sonrası Tahkim ve Tahkimde Taraf Vekilliği Eğitimi Sertifikası

* Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Global Hukuk Programları Direktörlüğü Uzlaşma Semineri Katılım Sertifikası

* Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucu Belgesi

* Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı İş Hukuku Uzman Arabulucu Belgesi

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ DENEYİMİ : 2004 yılında Hukuk Fakültesi mezuniyeti sonrası staj eğitimini tamamlayarak 2005 yılından bu yana Eskişehir Barosu’na kayıtlı avukat olarak mesleğini sürdürmektedir. Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen yazılı sınavı geçerek arabulucu olmaya hak kazanmış olup halen aktif olarak arabuluculuk faaliyetini de yürütmektedir. Kazan Kazan Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi A.Ş. kurucu ortağı olup mesleğine aşağıda belirtilen alanlarda çalışarak aktif olarak devam etmektedir.

 • İcra ve İflas Hukuku
 • Bankacılık ve Finans Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Sözleşmeler Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • Aile Hukuku ve Medeni Hukuk
 • Vergi Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Tahkim