Arb. Av. Osman Tolga Köycü

EĞİTİM : 2004 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezuniyet

MEDENİ DURUM : Evli ve 1 çocuk babası

KAYITLI OLUNAN MESLEK KURULUŞLARI:

 • Türkiye Barolar Birliği

Eskişehir Barosu – Sicil No: 1229

 • T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Sicili/

Sicil No: 4970

ALDIĞI EĞİTİMLER VE SERTİFİKALAR :

* Arabuluculuk Belgesi

* İş Hukuku Uzman Arabulucu Belgesi

* Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişi Belgesi

*Aktüerya Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

*Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sonrası Tahkim ve Tahkimde Taraf Vekilliği Eğitimi Sertifikası

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ DENEYİMİ: 2004 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra başlayan avukatlık mesleği kariyerinde ailesine ait hukuk bürosunda ve kurucu ortaklarından olduğu Kazan Kazan Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi A.Ş. de mesleğine aşağıda belirtilen alanlarda çalışarak aktif olarak devam etmektedir.

 • Sigorta Hukuku
 • Bankacılık ve Finans Hukuku
 • Gayrimenkule Esas Hukuki Uyuşmazlıklar
 • Ticaret Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Sözleşmeler Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • Aile Hukuku ve Medeni Hukuk
 • Tahkim