Arabuluculuk Nedir?

Taraflar arasında tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konularda doğabilecek özel hukuk uyuşmazlıklarının mahkeme dışında, arabulucu yardımıyla çözülmesidir.

Arabuluculuk anlaşması mahkeme kararı yerine geçer.Uyuşmazlıkları mahkemede dava yoluyla çözmekten daha ekonomik ve daha kısa süren bir yoldur.Tarafların arabulucuyu kendilerinin seçmesi mümkündür, süreç gizlilik içinde yürütülür.

Arabulucuya, uyuşmazlık dava aşamasına gelmeden önce veya davanın görülmesi sırasında başvurulabilir.

HAKKIMIZDA