AV.ARB.EDA GÖLPEK TEKEBAŞOĞLU


AV.ARB.EDA GÖLPEK TEKEBAŞOĞLU

EĞİTİM : 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezuniyet

MEDENİ DURUM: Evli 2 çocuk annesi

KAYITLI OLUNAN

MESLEK KURULUŞLARI: Türkiye Barolar Birliği

Eskişehir Barosu

TC.Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Sicili

ALDIĞI EĞİTİMLER VE SERTİFİKALAR :

* Boğaziçi Üniversitesi Aile Şirketleri Yönetimi Eğitimi Sertifikası

* Galatasaray Üniversitesi İş Hukuku Uygulamaları Eğitimi Sertifikası

* Türkiye Barolar Birliği Enerji Hukuku Eğitimi Sertifikası

* Arabuluculuk Belgesi

* İş Hukuku Uzman Arabulucu Belgesi

* Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişi Belgesi

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ DENEYİMİ: 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk

Fakültesinden mezun olduktan sonra başlayan avukatlık mesleği kariyerinde kendine ait

hukuk bürosunda ve kurucu ortaklarından olduğu Kazan Kazan Arabuluculuk ve Tahkim

Merkezi A.Ş. de mesleğine aşağıda belirtilen alanlarda çalışarak aktif olarak devam

etmektedir.

 • İcra ve İflas Hukuku
 • Bankacılık ve Finans Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Sözleşmeler Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • Aile Hukuku ve Medeni Hukuk
 • Tahkim
 • Vergi