Av. Arb. Çiğdem Şat

EĞİTİM : 2006-2010 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

KAYITLI OLUNAN MESLEK KURULUŞLARI: Türkiye Barolar Birliği

Eskişehir Barosu – Sicil No: 1517

T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Sicili/

Sicil No: 14644

ALDIĞI EĞİTİMLER :

* Ankara Üniversitesi Arabuluculuk Eğitim Sertifikası

* Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı Arabuluculuk Belgesi

* Başkent Üniversitesi İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi Sertifikası

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ DENEYİMİ: 2006 yılında Samandağ Yüksel Acun Anadolu Lisesinden mezun oldu. 2010 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra 2012 yılından bu yana Eskişehir Barosu’na bağlı olarak kurucusu olduğu Şat Hukuk Bürosunda avukatlık yapmaktadır. İnsan hakları ihlallerinin gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda mücadelesinde aktif olarak görev yapmıştır. 2018 yılında Ankara Üniversitesi’nde Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimini tamamladıktan sonra Adalet bakanlığı Arabulucular Siciline kaydolmuştur. Kurucusu olduğu ŞAT Hukuk Bürosu’nda avukat mesleğini icra etmesinin yanısıra yine kurucu ortaklarından olduğu Kazan Kazan Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi A.Ş.’de Arabulucu olarak aşağıda belirtilen alanlarda çalışarak mesleğine aktif olarak devam etmektedir.

-İcra ve İflas Hukuku

-Ticaret Hukuku

-Borçlar Hukuku

-Sözleşmeler Hukuku

-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

-İdare Hukuku

-Tüketici Hukuku

-Aile Hukuku ve Medeni Hukuk

-Vergi Hukuku

-Ceza Hukuku