Arb. Av. Barışhan OKTAY

KazanKazan Arabuluculuk Merkezi kurucu ortaklarından olan Arabulucu Avukat Barışhan

OKTAY, Eskişehir doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra 2007

yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Eskişehir Barosu

bünyesinde avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2008 yılında Çalışıcı Hukuk’ta serbest

avukatlığa başlamıştır.

Meslek yaşamında çeşitli üniversitelerin düzenlediği Ceza Muhakemeleri Kanunu Sertifikalı

Eğitim programları, Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma, Ceza Muhakemesi Hukukunda

Doğrudan Sorgu, Çapraz Sorgu ve Duruşma Teknikleri Eğitim Programları, İş Hukukunda

Uzman Arabulucu Eğitimi ve Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sonrası Tahkim ve

Tahkimde Taraf Vekilliği eğitim programlarına katılmıştır.

Özellikle Ceza Hukuku, İcra İflas Hukuku, yasal takip, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku,

Borçlar Hukuku, Aile Hukuku ve idari yargı alanlarında hukuki danışmanlık yapmakta ve

davaları takip etmektedir.

2016 yılında Anadolu Üniversitesi’nde arabuluculuk eğitimi aldıktan sonra Adalet Bakanlığı

Arabuluculular Siciline kaydolmuştur. 2018 yılında arabuluculuğun dava şartı olarak

hukukumuza girmesi ile aktif olarak arabuluculuk yapmaya başlamış ve halen İş Hukuku

Alanında Uzman Arabulucu unvanına da sahip olarak arabuluculuk alanında da yoğun

biçimde hizmet vermektedir.

Evli ve 1 kız çocuğu babasıdır.