Arb.Av. Ayşin Köycü

EĞİTİM : 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezuniyet

KAYITLI OLUNAN MESLEK KURULUŞLARI: Türkiye Barolar Birliği Eskişehir Barosu

TC.Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Sicili

ALDIĞI EĞİTİMLER VE SERTİFİKALARI:

* Arabuluculuk Sertifikası

* İş Hukuku Uzman Arabulucu Sertifikası

* Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası

*Aktüerya Nitelikli hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası

*Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sonrası Tahkim ve Tahkimde Taraf Vekilliği Eğitimi Sertifikası

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ DENEYİMİ: 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra başlayan avukatlık mesleği kariyerinde GSD Holding A.Ş. Hukuk Müşavirliğinde Avukat olarak 6,5 sene çalıştıktan sonra kurucu ortaklarından olduğu hukuk bürosunda avukatlık mesleğini icra etmeye devam etmektedir. ,

Yine kurucu ortaklarından olduğu Kazan Kazan Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi A.Ş. de Arabulucu olarak çalışmaktadır.


 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Bankacılık ve Finans Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Sözleşmeler Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • Aile Hukuku ve Medeni Hukuk
 • Tahkim
 • Vergi